مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
مناقصه عمومی حمل گندم (نوبت دوم)

مناقصه عمومی حمل گندم (نوبت دوم)

آگهی مناقصه حمل گندم  (به خارج از استان)   
  نوبت دوم
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (زنجان) به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری حمل گندم به میزان 20.000 تن از سیلوها و مراکز ذخیره سازی استان به سایر استانها اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای حمل و نقل صلاحیت دار می توانند طبق برنامه حمل شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به دریافت شرایط و اسناد مناقصه به وب سایت شرکت به آدرس www.gtc14.ir و یا به نشانی زنجان خیابان بعثت روبروی پارک اندیشه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 ـ واحد امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.
بدیهی است مهلت ارسال پاکات مناقصه (الف) ، (ب) و (ج) تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27/2/97 بوده و به مدارکی که پس از مهلت تعیین شده به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (زنجان)

مهلت شرکت : از تاریخ : 1397/02/18 تا تاریخ : 1397/02/27
وضعیت فعلی : خاتمه یافته
19 اردیبهشت 1397 مدیر سایت 2931
4 رای

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022