مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
تاکنون بیش از 301 تن برنج هندی و تایلندی برای تنظیم بازار پایان سال در استان زنجان توزیع شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 14؛ محمد ایزدی با اشاره به اینکه موجودی برنج های هندی 1121و pr11 و هومالی تایلندی به ترتیب حدود 469 تن، 185 تن و 619 تن است گفت: بیش از 301 تن برنج در استان زنجان توزیع شده است.
وی افزود: تاکنون مقدار 51450 کیلوگرم برنج تایلندی، 123450 کیلوگرم برنج هندی 1121 و 126950 برنج pr11 توزیع شده است.
ایزدی موجودی برنج  وارداتی  اختصاص داده شده به این استان را مکفی و پاسخگوی نیاز مردم دانست.
08 اسفند 1396 مدیر سایت 370
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020