مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
 نام                                                                       سمت                                                    شماره تلفن   مستقیم            شماره داخلی            واحد                  
ولی اله زمانی                                  مدیر کل                                                         33453741-024                        118-104               204                                                 
 ستار رحمنی                                     سرپرست معاونت بازرگانی                                  33450005-024                      108              203                
 بهرام کرمی                                 سرپرست معاونت اداری و مالی                             33444569 -024                       117              202

علی النقی نقی لو نیا             رئیس امور اداری و منابع انسانی                                33440450-024                       
109              208            
       
حمید نیازی                                 رئیس خدمات بازرگانی                                              33444529-024                       102              201        
 حسین امندی                           عامل ذیحساب و رییس امور مالی                            33444569-024                       117              203

سکینه جابری                            مسئول کار گزینی                                                         33440450-024                      
101               208

هوشنگ باقری                       سرپرست سیلو های غدیر و ولایت                              33444529-024                       
106             201

مرتضی پرستو                      مسئول دبیر خانه                                                            33443206-024                      
  110                107
حسن میرابیون                        امور حقوقی                                                                                                     -                                          111                 103

مرتضی احمدی                      رئیس اداره توزیع و فروش                                         33454503-024                           114                 104

مجید مینایی                                                 مسئول دفتر                                                                                                                                  103-104-118      

عطوف عربلو                                            میز خدمت                                                          33453740-024                         115                       112
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023