مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
عنوان خدمت و کد خدمت الکترونیکی / غیر الکترونیکی آدرس اینترنتی ارائه خدمت
خريد تضميني گندم داخلي توسط شركت  13071587100 غیر الکترونیکی
خريد تضميني دانه هاي روغني توسط شركت 13071587101 غیر الکترونیکی
تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی استان 13071587103 غیر الکترونیکی
تامین و توزیع کالاهای اساسی منتخب 13071588000 غیر الکترونیکی
صدور حواله فروش برنج در قالب سهمیه های ابلاغی13071588100 غیر الکترونیکی
صدور حواله فروش شکر خام در قالب سهمیه های ابلاغی13071588101 غیر الکترونیکی
فروش گندم مصارف نانوایی به کارخانه های تولید آرد13071588102 غیر الکترونیکی
عرضه گندم معمولي (مازاد بر مصرف داخلي) در رينگ صادراتي بورس كالايي13011588108 غیر الکترونیکی
مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی منتخب 13071589000 غیر الکترونیکی
مديريت و راهبری ذخاير استراتژيك گندم ( 90 روز مصرف استان –   25 هزارتن)13071589100 غیر الکترونیکی
نظارت بر فروش آرد به واحدهای نانوایی در کشور13071591000  الکترونیکی مشاهده
بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی13071592000 الکترونیکی مشاهده
تامین آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی استان الکترونیکی مشاهده
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021