مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
ردیف شاخص واحد اندازه گیری سال پایه
1391
1392 1393 1394 1395 1396 1397
1 فضای ذخیره ای گندم استان هزار تن 300 353 365 371 460 550 590
2 سرانه مصرف آرد استان کیلوگرم 101 108 93 89 80 80 79
3 آموزش نانوایان نفر 1342 387 878 453 0 0 0

آموزش نانوایان طی برنامه پنج ساله انجام و در سال 1394 به پایان رسیده است.
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025