مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
 
  1.  کارخانه آرد تابان                               آدرس : زنجان خیابان خرمشهر ، روبروی شهر بازی تلفن :33772930 - 33770404
  2.  کارخانه آرد گندم طلایی                 آدرس : زنجان شهرک صنعتی شماره 1 تلفن :33221832
  3.  کارخانه آرد سنبل ماهدشت        آدرس :  زنجان شهرک صنعتی شماره 1 تلفن :33221555
  4.  کارخانه آرد فخر                                 آدرس : زنجان شهرک صنعتی شماره 1 تلفن :33221755
  5.  کارخانه آرد دانه زرین                    آدرس : زنجان شهرک صنعتی شماره 1 تلفن :33221822
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021