مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  1.  انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات ، خرید ، تدارکات و تجهیزات ، نگهداری ، ذخیره سازی ( انبار ، سیلو و .. ) آماده سازی ، بسته بندی ، توزیع ، فروش و صاردات کالای اساسی ، حساس ، ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی .
  2.  خرید ، ایجاد ، احداث ، اداره ، اجاره ، استجاره و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار ، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت .
  3.  ارایه خدمات بازرگانی ، آموزشی ، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت .
  4.  انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت بخش دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت .
  5.  انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود ، انجام آن را به عنوان کارگزاربه شرکت ارجاع می کند .
  6.  تحصیل هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .
  7.  اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه .
  8.  مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرتبط باشد .
تبصره – شرکت مجازبه ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.

 
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025