مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
شرکت راه ماشین ( سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/1370 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382 راکد و غیر فعال بوده است. با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/2/1381 شورایعالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/1382 وزیر محترم بازرگانی ، سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/1383 وظایف و مسئولیتهای ادارت غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت .  

با تغییر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجرایی ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 27/12/1382 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 تغییر یافته و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 ثبت شده است. متعاقباً طبق مصوبه مورخ 31/1/1384 هیئت وزیران اساسنامه جدید شرکت به تصویب رسیده است و مرکز اصلی آن در زنجان خیابان بعثت روبروی پارک اندیشه و سیلوهای آن در زنجان و سلطانیه می باشد.
 
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021