مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمینه خریدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه یکسان در شرکتهاي غله و متصدیان امر خرید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی و با بررسی و تایید کارگروه تخصصی در گروه خرید و نگهداري غلات براي استفاده در خرید گندم داخلی مورد عرضه سال 1393 تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر خرید، آموزشهاي لازم و مطابق با دستورالعمل حاضر را جهت آمادگی براي امر خرید را به دست آورند


ادامه در فایل پیوست

نویسنده مقاله : مرکزپژوهشهاي غلات
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله : http://gtc-portal.com/
15 تیر 1395 وحید اکبری 7314
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024