مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
شاخص قیمت شوراي جهانی غلات براي غلات و دانه هاي روغنی نشاندهنده افزایش یک درصدي نسبت به ماه گذشته است. با توجه به تاثیر بالقوه تنشهاي دیپلماتیک در منطقه دریاي سیاه و از آنجا که روسیه صادرکننده عمده گندم و اوکراین سومین عرضهکننده ذرت به بازارهاي جهانی است، قیمت این دو محصول در ماه اخیر از نوسان بیشتري برخوردار بوده و سطح قیمت بالاتري را نیز داشته است.
2014 به اندازه یک درصد کاهش یابد و همچنین افزایش - پیش بینی می شود عملکرد تولید گندم در جهان 2015 محدود در تولید ذرت قابل انتظار است. تجارت جهانی برنج به اندازه 3 درصد افزایش یابد که دلیل عمده آن افزایش فروش به منطقه جنوب شرقی آسیا و به ویژه فراخوان مناقصه کشور فیلیپین با توجه به پایین آمدن سطح موجودي انبارهاي این کشور است. در ماه جاري، همزمان با برداشت محصول در برزیل و آرژانتین، کاهش میزان تولید از مقدار پیش بینی ها در این مناطق قابل مشاهده است. با این حال میزان کل تولید در سطح بالایی قرار خواهد گرفت.ادامه مطلب در فایل پیوست

نویسنده مقاله : هومن منصوري- سبیکه حسین پور
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله : http://gtc-portal.com/
15 تیر 1395 وحید اکبری 8203
4 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024