مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
گندم قابل خریداری 1393

گندم قابل خریداری 1393

خریدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه یکسان در شرکتهای غله و متصدیان امر خرید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی
مرکزپژوهشهاي غلات http://gtc-portal.com/
15 تیر 1395 وحید اکبری 7469 0
0 رای
گزارش تشریحی غلات شماره 1-93 (شورای جهانی غلات، ما

گزارش تشریحی غلات شماره 1-93 (شورای جهانی غلات، ما

شاخص قیمت شورای جهانی غلات برای غلات و دانه های روغنی نشاندهنده افزایش یک درصدی نسبت به ماه گذشته است. با توجه به تاثیر بالقوه تنشهای دیپلماتیک در منطقه دریای سیاه و از آنجا که روسیه صادرکننده عمده گندم و اوکراین سومین عرضهکننده ذرت به بازارهای جهانی است،
هومن منصوري- سبیکه حسین پور http://gtc-portal.com/
15 تیر 1395 وحید اکبری 8759 0
4 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025